fotka

Doc. PhDr. Otto Čačka

Office:
zástupce vedoucího katedry
garant doplňujícího studia ARTETERAPIE
Katedra psychologie
Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity
Poříčí 31 Brno 603 00
cacka@ped.muni.cz
 +420 549 493 560

MU      Přednášky
TEZE přednášek

Psychologie

Arteterapie

Privat:
psychologické poradenství a diagnostika
Tučkova 20
Brno 602 00
cacka@post.cz
 +420 549 249 561
 (+420 777 130 143)


FotoGalerie Počítadlo Sbírka fosilií

Doc. PhDr. Otto Čačka

Od roku 1971 působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je garantem výuky vývojové psychologie, ale přednáší také psychologii osobnosti, psychologii práce, psychologii kultury, psychologii imaginativní výchovy atp., a to i na fakultě přírodovědecké, lékařské, VŠPJI a jinde.

Ke všem vyučovaným oborům již vydal vysokoškolské učebnice, které se dočkaly mnoha vydání, reedic a dotisků. Byl hlavním řešitelem mnoha grantů a svými příspěvky do sborníků se podílí i na výzkumném záměru svého pracoviště.

Již řadu let je také hlavním organizátorem a garantem výuky dvouletého doplňujícího studia ARTETERAPIE v rámci CŽV na PdF MU.

Ve volném čase se pak kromě olejomalby (viz obrazy na obalech knih), sběru fosilií, mušlí atp. věnuje především studiu a stereofotodokumentaci pozoruhodných center světových kultur. Za tímto účelem (zpravidla s celou rodinou) navštívil již více než 60 zemí Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. Jako fotograf je uváděn i ve Slovníku výtvarných umělců ČR.