fotka

Doc. PhDr. Otto Čačka

Office:
garant doplňujícího studia ARTETERAPIE
Katedra sociální práce
Vysoká ąkola polytechnická Jihlava
Tolstého 16, 586 01, Jihlava
cacka@vspj.cz

     Přednášky
TEZE přednášek

Psychologie

Arteterapie

Privat:
psychologické poradenství a diagnostika
Tučkova 20
Brno 602 00
otto@cacka.cz
+420 777 130 143


FotoGalerie Sbírka fosilií

Doc. PhDr. Otto Čačka

Od roku 1971 působí na katedře psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je garantem výuky vývojové psychologie, ale přednáší také psychologii osobnosti, psychologii práce, psychologii kultury, psychologii imaginativní výchovy atp., a to i na fakultě přírodovědecké, lékařské, VŠPJI a jinde.

Ke všem vyučovaným oborům již vydal vysokoškolské učebnice, které se dočkaly mnoha vydání, reedic a dotisků. Byl hlavním řešitelem mnoha grantů a svými příspěvky do sborníků se podílí i na výzkumném záměru svého pracoviště.

Již řadu let je také hlavním organizátorem a garantem výuky dvouletého doplňujícího studia ARTETERAPIE v rámci CŽV na PdF MU.

Ve volném čase se pak kromě olejomalby (viz obrazy na obalech knih), sběru fosilií, mušlí atp. věnuje především studiu a stereofotodokumentaci pozoruhodných center světových kultur. Za tímto účelem (zpravidla s celou rodinou) navštívil již více než 60 zemí Evropy, Asie, Ameriky i Afriky. Jako fotograf je uváděn i ve Slovníku výtvarných umělců ČR.